Birte Wendt

s w e d i s h - d a n i s h   to  g e r m a n

Ü  b  e  r  s  e  t  z  u  n  g  e  n

deutsch svenska dansk

Übersetzungsdienst   Deutsch - Schwedisch - Dänisch

Översättningstjänst                tyska - svenska - danska

Oversættelsestjeneste                  tysk - svensk - dansk

deutsch                 svenska                     dansk